top of page
Välittäjätoimijan toimintamallit

Välittäjätoimijoiden toiminnan muodot vaihtelevat toimialan, oman kokemuksen ja verkostojen sekä asiakkuuksien mukaan. Välittäjätoimija on käsite, joka yleisesti kuvaa päämiehen apuna toimivaa ulkoistettua osaajaa, joka auttaa myymään ja/tai toteuttamaan kaupan.

 

Välittäjätoiminnan yleiset sopimusehdot.
 

Keskeisiä käsitteitä:
 

 • Välittäjätoimija eli agentti tai manageri on päämiehensä pitkäaikainen liiketoimintakumppani, joka edistää päämiehen taloudellisesta hyvinvointia mahdollistamalla uutta liiketoimintaa. Ulkoistettu myyntikumppani myös vapauttaa tekijän aikaa luovaan toimintaan.
   

 • Agentti saattaa olla puhtaasti myyntiä toteuttava, ulkoistettu edustaja tai sitten myynnin ja markkinoijan lisäksi keskeisenä tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehittämisen tukena ja resurssina. Tällöin agentin rooli lähenee managerin roolia. Agentti voi toimia yhteistyön eri vaiheissa tuote- ja brändinkehityksen-, liiketoiminnan- ja rahoituksen asiantuntijana.
   

 • Manageri taas on päämiehen toiminnan tukiresurssi, joka hoitaa arjen toimia, aikataulutuksia ja jopa yrityksen pyörittämisen. Tyypillisesti manageri ei toimi myyjän roolissa esim. musiikin ja urheilun aloilla. Tämä kuitenkin vaihtelee tapauksittain.
   

 • Päämies on taho, jota välittäjätoimija edustaa. Tyypillisesti päämies on AGMAn jäsenillä luovan alan tekijä (taiteilija, yritys, kollektiivi).
   

 • Asiakas on taho, joka ostaa päämiehen tuotteita tai palveluita. Tyypillisesti asiakas on yritys, joka tarvitsee osaajaa tai tuotteita tiettyyn tarpeeseen. Esimerkiksi suuryritykset ja mainostajat ovat AGMAn jäsenistön asiakkaita.
   

 • Tuottaja toimii pääsääntöisesti päämiehen lukuun ja resursoi tuotteen, palvelun tai sisällön tuotannon ja hallinnoi prosessin. Tuottaja on usein taho, joka neuvottelee päämiehen edustajana esim. agentin tai maksavan asiakkaan kanssa. 
  Päämiehen ulkoistettua myyntiään agentille voi tuottaja keskittyä myytävänä olevan tuotannon laatuun ja toteutukseen. Tuottaja voi olla myös asiakas ostaen päämiesten tuotteita tai palveluita tuotantoonsa.

   

Toiminnan peruselementit
 

 • Välittäjätoimija solmii kehys- tai päämiessopimuksen päämiehensä kanssa, jossa sovitaan vähintään myynnin kohteet, keskinäiset vastuut ja velvollisuudet, laskutuksen malli ja sopimuksen raukeaminen. 
   

 • Tyypillinen välittäjätoimijan laskutuksen malli
   

  • agenteilla: prosenttipohjainen myyntipalkkio toteutuneesta myynnistä, jonka agentti laskuttaa jälkikäteen päämieheltä. Agentti voi laskuttaa myös koko kaupan summan asiakkaalta ja tilittää päämiehelle tämän osuuden.
    

  • Muita laskutusmalleja: kuukausittainen kiinteä laskutus (manageri) ja erilliset määräaikaiset toimeksiannot tai toimenpiteet esim. projektitoteutukset. 
    

  • Laskutus voi olla myös yhdistelmä kaikkia edellisiä malleja riippuen yhteistyösopimuksesta.
    

Välittäjätoimijoiden tuottama lisäarvo päämiehelle
 

Välittäjätoimijan ja päämiehen välinen hedelmällinen ja kannattava yhteistyö perustuu luottamukseen. Yhteistyö vaatii avointa keskustelua ja selkeitä pelisääntöjä, jotka on yhteisesti laadittu ja molemminpuolisesti ymmärretty.
 

 • Välittäjätoiminnan keskeisin lisäarvo sekä päämiehelle että maksavalle asiakkaalle on ammattimaisen neuvottelu- ja myyntiprosessin toteuttaminen.
   

 • Agentti ja manageri varmistavat osaltaan tuotteen, palvelun tai sisällön laadun kaupan toteutuksen yhteydessä.
   

 • Agentti on tärkeä kanava asiakas- ja markkinatietoon ja sitä kautta voi tuoda huomattavan määrän tietoa päämiestensä myyntiin, tuotekehitykseen ja innovointiprosesseihin.
   

 • Välittäjätoimijat toimivat usein kansainvälisillä markkinoilla. Monet agentit ja managerit ovatkin erikoistuneet toimialansa lisäksi tiettyihin maantieteellisiin markkinoihin ja hyödyntävät kansainvälisiä kollegaverkostoja.
   

 • Välittäjätoimija hoitaa ulkoistettuna osaajana tietyt päämiehen liiketoimintaan liittyvät toimenpiteet ja vapauttaa näin päämiehensä keskittymään ydintehtäviinsä. 
   

 • Agentti ja manageri toimii usein päämiehensä liiketoiminnan kehittämisen tukena.
   

Lisätietoa:

 • Jenni Moberg: Kellarista maailmalle - agenttitoiminnan käsikirja. AGMA 2014

 • AGMAn johtaja Kati Uusi-Rauva  kati.uusirauva (a) agma.fi

bottom of page