top of page
 
TEHTÄVÄ

AGMA toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä, kehittää toimintakenttää ja valvoo jäsenyritystensä yhteisiä etuja ja toimii luovien alojen välittäjäportaan yhteiskunnallisena vaikutuskanavana. 

Käytännössä AGMA tarjoaa jäsenistölleen neuvontaa, tapaamisfoorumeita ja järjestää erilaisia seminaareja sekä valmennuksia. AGMA myös tekee yhteistyötä julkisyhteisöjen, toimialajärjestöjen ja kotimaan eri elinkeinoalueiden kanssa kehittääkseen välittäjätoimijakentän toimintamahdollisuuksia.

AGMA on aktiivinen järjestö, joka toimii yhteistyössä keskeisten julkishallinnon yrityspalveluita ja rahoitusta tarjoavien toimijoiden, kuten työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Business Finlandin kanssa. AGMA tekee yhteistyötä myös luovien alojen toimialajärjestöjen kanssa.

Välittäjätoimijakäsitteistöä.

Mitä on brändilisensointi?

Licensing International Nordics logo

 

AGMA toimii aktiivisesti kansainvälisessä brändilisensoinnin ammattilaisten verkostossa ja on vuoden 2020 alusta lähtien edustanut kansainvälistä Licensing Internationalia sen Nordics-toimistona, jonka toimialue on Pohjoismaat ja Baltia.

www.licensinginternational.org/nordics

 

 

jäsenistö

AGMAn jäsenistö monipuolinen joukko välittäjätoimijoita kaikilta luovilta toimialoilta. Jäsenistössä on edustettuna muun muassa muotoilun, audiovisuaalinen, graafisen suunnittelun, kirjallisuuden, kuvataiteen, valokuvan ja viihteen toimijoita. Nämä niin sanotut päämiehet ovat yrityksiä, työryhmiä tai yksittäisiä taiteilijoita. Edustettavana on myös tekijänoikeusnimekkeitä eli propertyja.

  •  Yritysjäseniä: 30+

  • Jäsenyrityksemme työllistävät suoraan 170+ henkilöä 

  • Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto saatujen tietojen mukaan oli vuonna 2021 noin 22 miljoonaa euroa.

  • Jäsenyrityksemme edustavat oman ilmoituksensa mukaan yli 1 500 kotimaista ja kansainvälistä luovan alan tekijää, yritystä, kollektiivia ja oikeuksienhaltijaa

 

 

toiminnan keskeiset teemat

AGMAn toiminta on keskittynyt sisällöllisesti kahteen päälinjaan: immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden välittämiseen asiakkaalle. Yli puolet jäsenistämme toimii tekijänoikeuksien ja aineettomien oikeuksien käyttöoikeuksien välittäjinä. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa brändit tai tavaramerkki- tai muuten rekisteröidyt tuotteet, palvelut ja mallit. Tuotteiden ja palveluiden välittäminen on toinen AGMAn kivijalkateema. Jäsenistössämme on esimerkiksi useita design-tuotteita ja -palveluita, kuvataidetta, tekstiilejä ja graafista suunnittelua tarjoavia välittäjätoimijoita.

 
 
välittäjätoiminnan kenttä

Tietyillä sektoreilla, kuten musiikissa, kirjallisuudessa ja elokuvassa, manageroinnin ja agentoinnin asema on vakiintunut kansainvälisten markkinoiden toimintamallien pohjalta, ja tämän lisäksi Suomeen on syntynyt luovien alojen välittäjätoimijayrityksiä myös ainakin vaikuttajaviestinnän ja artistibrändäyksen, animaation ja designin aloilla. Välittäjinä toimivien joukko on yhä kasvavassa roolissa uusien businessmahdollisuuksien havaitsemisessa. AGMA kartoittaa ja yhdistää jatkuvasti uusia agentteja sekä luovien alojen osaajia, jotka etsivät agenttia.

Välittäjätoiminnan yleiset sopimusehdot.

 

 

agman alkuvaiheet

AGMA perustettiin noin 20 agentin ja agentiksi aikovan yrittäjän toimesta osana Sillanrakentajat-valmennusprojektia vuonna 2009. Järjestön alkuvaihe oli hitaan, mutta varman kasvun ja ammattitaidon kehittämisen aikaa. Kymmenluvun puolivälin tienoilla välittäjätoimijoiden asema markkinoilla oli tullut tunnetummaksi ja uusia yrityksiä ryhdyttiin perustamaan. Jäsenistön koko ja ja liikevaihtoluvut vahvistuivat kymmenluvun puolivälin jälkeen ja välittäjätoimijoiden ammattikunta myös kansainvälistyi omilla toimialoillaan voimakkaasti.

bottom of page