TEHTÄVÄ

AGMA toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä, kehittää toimintakenttää ja valvoo jäsenyritysten yhteisiä etuja. AGMA toimii luovien alojen välittäjäportaan yhteiskunnallisena vaikutuskanavana. 

Käytännössä AGMA tarjoaa jäsenistölleen neuvontaa, tapaamisfoorumeita ja järjestää erilaisia seminaareja sekä valmennuksia. AGMAssa hallinnoidaan 1.4.2018-31.12.2020  Creative Finland -hanketta, joka on luovan osaamisen alusta jolla nostetaan esiin parhaita käytäntöjä Suomesta ja maailmalta. Hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen.

​AGMA on aktiivinen järjestö, joka toimii yhteistyössä keskeisten julkishallinnon yrityspalveluita ja rahoitusta tarjoavien toimijoiden, kuten työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Business Finlandin kanssa. AGMA tekee yhteistyötä myös luovien alojen toimialajärjestöjen kanssa.

Jäsenistö
 

AGMAn jäseninä on 40 välittäjätoimijayritystä (v. 2019), jotka toimivat luovien alojen parissa. AGMAn edustamat toimialat kattavat useimmat työ- ja elinkeinoministeriön luovien alojen määrittelyssä mukana olevat toimialat. Jäsenistössä on edustettuna muun muassa muotoilun, audiovisuaalinen, graafisen suunnittelun, kirjallisuuden, kuvataiteen, valokuvan ja viihteen toimijoita. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2018 oli noin 40 miljoonaa euroa. 

 

Jäsenten päämiehet

AGMAn jäsenet edustavat luovien alojen tekijöitä eli päämiehiä, jotka ovat yrityksiä, työryhmiä tai yksittäisiä taiteilijoita. Edustettavana voi myös olla nimekkeitä eli propertyja. Yhteensä vuonna 2016 jäsenistömme edustamia tekijöitä ja propertyja oli yli 2000, joista yrityksiä noin 500. 

AGMAn toiminnan keskeiset teemat
 

AGMAn toiminta on keskittynyt sisällöllisesti kahteen päälinjaan: immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen sekä palveluiden ja tuotteiden välittämiseen asiakkaalle. 
 

Aineettomien eli immateriaalioikeuksien välittäminen ja kaupallistaminen myytäviksi kokonaisuuksiksi on teema, joka on AGMAn jäsenten toiminnassa korostunut selkeästi. Yli puolet jäsenistämme toimii tekijänoikeuksien ja aineettomien oikeuksien, kuten brändilisenssien tai yksittäisten tuotteiden, tuotemerkkien tai mallien käyttöoikeuksien välittäjinä. AGMA on aktiivisesti osallistunut kansainväliseen brändilisensoinnin ammattilaisten verkostoon, toteuttanut ensimmäisen Nordic Brand Licensing Marketin ja on Licensing Internationalin jäsen. AGMAlla on lisenssitapahtumiin rekisteröitynä oma tavaramerkki Lisenssi=Bisnes™.
 

Tuotteiden ja palveluiden välittäminen on toinen AGMAn kivijalka. Jäsenistössämme on esimerkiksi useita design-tuotteita ja -palveluita, kuvataidetta, tekstiilejä ja graafista suunnittelua tarjoavia välittäjätoimijoita. AGMA on toteuttanut rekisteröimänsä Suomi-asema™-tavaramerkin alla useita vientitapahtumia, esimerkiksi Pietarin ja Frankfurtin Suomi-asemat sekä Nordic Buzz -yhteispohjoismaisia vientiprojekteja

 

Tilastointi
 

AGMA kerää vuosittain jäsenistön keskeiset tunnusluvut toimijajoukon liikevaihtoluvuista, osaamistarpeesta ja työllistämistilanteesta. 

AGMA Association of Agents and Managers in Creative Industries | kaikukatu 4 a, 00530 Helsinki

| Mob +358 40 865 8738 | company ID 2355856-8 

The project office of Creative Finland

LicensingInternationalNordics - Master.p
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

AGMA © 2020