top of page

Mitä on brändilisensointi?

Lisensoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi brändin, nimen, tuotemerkin, logon, graafisen toteutuksen, allekirjoituksen, hahmon tai edellisten elementtien yhdistelmien käyttöoikeuden siirtämistä sopimuksella kumppanille tietyillä ehdoilla. Näitä niin sanottuja oikeuksia (properties) tai aineettomia oikeuksia (immaterial properties) käytetään loppuasiakkaalle myytävien tuotteiden yhteydessä siten, että tuotteen kasvava myynti hyödyttää molempia osapuolia. Lisensoija täyttää brändin tai muun immateriaalioikeuden hyödyntämätöntä potentiaalia oman liiketoimintansa tehostamiseen ja samalla laajentaa brändin liiketoimintamahdollisuuksia.


コメント


bottom of page