top of page
TIETOSUOJA
 

Henkilötietojen käsittelY

Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys AGMA käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa jäsenten, tapahtumien osallistujien, sekä muiden asiakas- ja yhteistyösuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeiden ja tapahtumakohtaisten viestien sekä AGMAn tiedotteiden lähettämiseen. 

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja yrityksen. Milloin ja missä hän on uutiskirjeet avannut. Henkilötiedot kerätään tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä, saaduista käyntikorteista tai jäseneksi hakeutumisen yhteydessä.

AGMA ei luovuta yhteystietoja eteenpäin.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys AGMAn  henkilörekistereihin tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastuspyyntö on tehtävä sähköpostitse.


Mikäli rekisteröity havaitsee tietoja tarkastaessaan tiedoissaan virheen, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista.
Itseään koskevat tiedot voi tarkastaa puhelimitse tai sähköpostitse AGMAn toimiston työntekijöiltä. Omien tietojen sisältämän virheen korjaamista voi pyytää samassa yhteydenottopyynnössä.

bottom of page