top of page

AGMA kartoittaa luovien alojen kansainvälistä osaamista AKKE-rahoituksella


Luovan talouden agentit ja mangerit ry AGMA tekee syksyllä 2024 selvityksen Uudenmaan alueen luovien alojen kansainvälisistä verkostoista ja osaamisesta. Kartoitukselle on myönnetty Uudenmaan liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE) 20 966 euroa. 


Selvitykseen liittyvän kyselytutkimuksen tekee Tutkimustalo Servitium. Lisäksi hankkeessa järjestetään työpaja, joka on avoin luovien alojen edustajille, oppilaitoksille ja rahoittajille. Työpajan ja kyselytutkimuksen tuloksista julkaistaan raportti joulukuussa 2024. Vastaavanlaista kartoitusta ei ole ennen tehty luovien alojen välittäjätoimintaa tekevien yritysten parissa eikä ilmeisesti laajemminkaan luovilla aloilla. 


“Kansainvälisyys on useille luoville yrityksille luontainen toimintaympäristö. Monistettavilla sisällöillä ja aineettomilla oikeuksilla on suuri taloudellinen potentiaali”, sanoo AGMAN toiminnanjohtaja Riitta Aittokallio ja jatkaa “Kaupallistaminen ja kansainvälistyminen vaatii aikaa, osaamista, verkostoja ja rahaa. Kasvu syntyy ihmisten kautta. Miksi jotkut onnistuvat, jotkut haluaisivat maailmalle, mutta se jää vain yritykseksi? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrimme löytämään vastaukset. Useammallakin yrityksellä olisi varmasti potentiaalia markkinoille.” 


AGMAN tekemässä selvityksessä kartoitetaan Uudenmaan alueen luovien alojen yritysten tarpeet ja haasteet kansainvälistymisessä. Selvityksen tulosten avulla analysoidaan yritysten osaamista ja valmiuksia kansainvälisen liiketoiminnan eri osa-aluella, kuten viennissä, markkinoinnissa ja kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa. 


Saatua tietoa hyödynnetään luovien alojen kansainväliseen toimintaan liittyvien kehityshankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena onkin tuottaa sellaista tietoa, joka auttaa niin oppilaitoksia kuin yrityksiä kehittämään tukipalveluita, koulutuksia ja muita resursseja luovien alojen kansainvälistymisen tukemiseksi.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page