top of page
Mitä on brändilisensointi?

Lisensoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi brändin, nimen, tuotemerkin, logon, graafisen toteutuksen, allekirjoituksen, hahmon tai edellisten elementtien yhdistelmien käyttöoikeuden siirtämistä sopimuksella kumppanille tietyillä ehdoilla. Näitä niin sanottuja oikeuksia (properties) tai aineettomia oikeuksia (immaterial properties) käytetään loppuasiakkaalle myytävien tuotteiden yhteydessä siten, että tuotteen kasvava myynti hyödyttää molempia osapuolia. Lisensoija täyttää brändin tai muun immateriaalioikeuden hyödyntämätöntä potentiaalia  oman liiketoimintansa tehostamiseen ja samalla laajentaa brändin liiketoimintamahdollisuuksia.

Miten voin hyötyä lisensoinnista viihdealalla?

Monet brändit ja mediasisällöt käyttävät lisensointia keskeisenä markkinoinnin ja brändäämisen työkaluna. Lisenssikumppanien kanssa liiketoiminnan kasvattaminen vähentää myös taloudellista riskiä mm. pienentämällä investointien tarvetta, sillä lisenssiverkoston jokainen toimija kantaa osansa riskistä oman bisneksensä puitteissa. Hyvin hallittu lisensointisuunnitelma auttaa brändin haltijaa hallinnoimaan ja laajentamaan brändiään tehokkaasti eri kanavissa ja luomaan uusia liiketoimintakanavia.

 

Valmistava yritys taas hyötyy tuotteistensa tai palveluidensa brändäämisestä lisenssillä. Sinänsä toimiva, mutta tuntematon tuote voi löytää uusia markkinoita ja kohderyhmiä lisensoidun brändin kautta. 

Lisää: http://www.licensing.org/education/intro-to-licensing

Selkeästi yli puolet AGMAn jäsenistä toimii lisenssiagentteina ja siksi yhdistys on perehtynyt aiheeseen jo useita vuosia.

 

Nordic Brand Licensing Market

Brändilisensointi pähkinänkuoressa -julkaisu

Top 150 maailman suurinta lisensoijaa.

bottom of page