top of page

PK -yrityksistä 27 % etsii uusia yrityksen kehittämismenetelmiä

Yli 100 yritystä vastasi Taiteen Edistämiskeskus (TAIKE) tekemään laajaan kyselytutkimukseen ”Taiteen hyödyntäminen osana työelämän kehittämistä”, joka toteutettiin lokakuussa 2021. Vastauksia saatiin yrityksiltä ympäri Suomea ja vastanneista 70 % oli liikevaihto yli 10M€. Kyselyssä selvittiin yritysten kantaa siihen, voivatko taidepohjaiset menetelmät tukea tai korvata perinteisiä yritysten käyttämiä kehittämismenetelmiä. Kyselyn toteutti ryhmä johdon valmentajia ja taidepohjaisten menetelmien asiantuntijoita, TAIKE sekä Pro Bookers.


Taidepohjaisia menetelmiä käytetään esimerkiksi yrityksen strategiatyön, johtamisen ja tiimien kehittämiseen sekä organisaation uudistamiseen ja asiakaskohtaamisten parantamiseen. Kyselyssä selvitettiin myös taidepohjaisten menetelmien käyttämisen ja ostamisen esteitä.


Kyselyyn vastanneista yrityksistä 27 % kertoi nykyisten kehittämismenetelmien olevan riittämättömiä yrityksensä kehittämiseen ja uudistamiseen. Yritykset etsivät uusia kehittämismenetelmiä, mutta niitä ei yrityksissä tunneta tarpeeksi hyvin. Yrityksistä, jotka eivät koe nykyisten menetelmien olevan tarpeeksi riittäviä, 78 % eivät tunne taidepohjaisia kehittämismenetelmiä.


Osa yrityksistä pitivät taidepohjaisia menetelmiä tuntemattomina ja 30 % kertoivat taidepohjaisten menetelmien olevan ”liian outoja vastatakseen toimialamme haasteisiin”. ”Kehitystoimenpiteiden pitää lähteä liiketoimintalähtöisesti. Vierastan ajatusta, että lähtisi hörhöilyn kautta kehittymään.” - PK-yrityksen toimialajohtaja. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 24 % tunsivat entuudestaan taidepohjaiset menetelmät yleisellä tasolla.


Tilasto todennäköisyyksistä, joilla pk-yritykset olisivat valmiita käyttämään taidepohjaisia kehittämismenetelmiä erilaisiin tarkoituksiin.

”Taidepohjaisia menetelmiä voisi käyttää mm. muutostilanteissa, yritykselle vaikeassa tilanteessa, jota vaikea sanoittaa. Tilanteissa, joihin liittyy voimakkaita tunteita. Muitakin keinoja kannattaa käyttää kuin powerpoint. Taidepohjaisia menetelmiä voi käyttää myös henkilöstön osallistamiseksi, yrityksen arvojen ja vuorovaikutustilanteiden läpikäyntiin. ” PK-yrityksen HR Partner


Vastanneiden mielestä viisi tärkeintä yrityksen kehitysaluetta, joissa taidepohjaisia menetelmiä voitaisiin käyttää, olivat myynnin kehittäminen, arvojen luominen, henkilöstön kehittäminen, asiakaskokemuksen kehittäminen sekä strategian kehittäminen ja toimeenpano.


Kyselytutkimuksen tuloksia esitellään tarkemmin Taiken ja TOO-verkoston tiimin järjestämässä webinaarissa 3.11.2021 kello 14.30. Pääset ilmoittutumaan tästä.


Tutkimuksen suunnittelut Too-tiimi: Kook Management, Art Annanolli, Artsense, Neemo Method, Tupu Creative, Talking Drum, New Beat, Katriina Haikala


Lisätietoja kyselytutkimuksesta tai webinaarista:

Arto Kunnola / Kook Management

arto@kookmanagement.fi

puh. 045 126 4071

Yorumlar


bottom of page