Luovan talouden agentit ja managerit AGMA


Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry AGMA edustaa yrityksiä, jotka toimivat välittäjinä kaikilla luovilla aloilla. AGMA toimii jäsenyritystensä edunvalvojana, tuottaa tapahtumia ja valmennuksia  ja ottaa aktiivisesti osaa luovan talouden kehitykseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

AGMA toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä, kehittää toimintakenttää ja valvoo jäsenyritysten yhteisiä etuja. AGMA toimii luovien alojen välittäjäportaan yhteiskunnallisena vaikutuskanavana. 

Käytännössä AGMA tarjoaa jäsenistölleen neuvontaa, tapaamisfoorumeita ja järjestää erilaisia seminaareja sekä valmennuksia. AGMAssa hallinnoidaan 1.4.2018-31.12.2020  Creative Finland -hanketta, joka on luovan osaamisen alusta jolla nostetaan esiin parhaita käytäntöjä Suomesta ja maailmalta. Hanke on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen. AGMAn alaisuudessa toimii myös Licensing International Nordics, joka on Licensing Internationalin Pohjoismaat ja Baltian kattava jaosto.


​AGMA on aktiivinen järjestö, joka toimii yhteistyössä keskeisten julkishallinnon yrityspalveluita ja rahoitusta tarjoavien toimijoiden, kuten työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Business Finlandin kanssa. AGMA tekee yhteistyötä myös luovien alojen toimialajärjestöjen kanssa.


www.agma.fi

Facebook

LinkedIn

Instagram

AGMA Association of Agents and Managers in Creative Industries | kaikukatu 4 a, 00530 Helsinki

| Mob +358 40 865 8738 | company ID 2355856-8 

The project office of Creative Finland

Licensing International Nordics logo
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

AGMA © 2021