top of page

Luovan työn tekijät ovat osaavia, mutta kuka kaupallistaisi heidän työnsä?

Suomessa tarvitaan lisää välittäjäportaan koulutusta, sillä uusille tekijöille on tarvetta. Alalle suuntautumista helpottaisi agenttien ja managerien tutkintoon johtava koulutus. Tämä vahvistaisi myös luovan talouden liiketoiminnan kasvua ja kansainvälisyyttä.


Kaksi viikko sitten olin pitämässä avajaisluennon “Välitän - Johdanto agentointiin kansainvälisillä taide- ja kulttuurimarkkinoilla”-kurssilla, joka toteutetaan tänä keväänä Taideyliopiston Avoin Yliopistossa yhteistyössä AGMAn kanssa. Kurssi esittelee välittäjätoimintaa ja sen lainalaisuuksia, kuten sopimuskäytäntöjä, kansainvälisyyttä ja resursseja. 


Tänään Ylen aamun Jälkinäytöksessä keskusteltiin suomalaisten muotibrändien pärjäämisestä maailmalla. Keskustelussa viitattiin Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa etsittiin syitä miksi suomalaiset muotibrändit eivät pärjää yhtä hyvin kuin ruotsalaiset. 


Helsingin Sanomien artikkelissa todettiin ettei ongelmana ole suunnittelijoiden taso vaan kaupallistamisen osaamisen puute. Aamun keskustelussa toimittaja-kriitikko Sonja Saarikoski nostikin esiin ettei kaupallistamisen pitäisi olla suunnittelijan tehtävä vaan tähän tarvittaisiin oma ammattiryhmä. Eli tarvitaan agentti!


Tuottajia koulutetaan useassakin ammattikorkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa on arts management -linja. Mutta missä koulutetaan managereita ja agentteja, jotka jo opinnoissaan saisivat valmiudet esimerkiksi luovien alojen uusien liiketoimintamallien rakentamiseen? Heille on kasvava tarve. 


Suomessa on 2000-luvun alusta kehittynyt luovien alojen välittäjäjoukko ja monet heistä ovat AGMAn jäseniä. Alalle tarvitaan kuitenkin lisää mm. viestinnän, markkinoinnin, sopimusjuridiikan ja taloushallinnon osaajia. Kansainvälistymisen kasvaessa laadukasta ammattiosaamista todella tarvitaan. 


Ammattitaitoisen välittäjäportaan olemassaolo edistää luovan talouden kilpailukykyä. Hyvin koulutetut ammattilaiset auttavat luovia yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita sekä löytämään uusia markkinoita.


Tällä hetkellä alaan liittyvä valmennus on projektiluonteista. Välitän-kurssin lisäksi helmikuussa alkaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) vuoden mittainen musiikkiagenttikoulutus, joka rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston ESR+ -ohjelmasta. Tällaiset lyhyet valmennukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät pysty paikkaamaan agenttien ja managerien tutkintoon johtavan  koulutuksen puutetta. 


Luovalla taloudella on tunnistettu kasvupotentiaali. Välittäjäportaan koulutus olisi osaltaan mahdollistamassa Suomessa toimivien luovan työn tekijöiden menestymisen maailmalla.

Riitta Aittokallio
Kuva: Uupi Tirronen

Kirjoittaja on AGMAn toiminnanjohtaja.

Comments


bottom of page