top of page

Hallitus 2023: Outi Rousu - pitkän linjan av-alan tekijä ja sparraaja


Outi Rousu.

Outi Rousu on elokuvatuottaja ja toiminut elokuva-alalla vuodesta 1985. Vuonna 1990 hän siirtyi Liisa Helminen Film Productioniin, joka keskittyi erityisesti lasten- ja nuortenelokuviin. Tämä suuntasi Outin intressejä ja yhä tänäkin päivänä elokuvatuontato lapsille ja nuorille on lähellä Outin sydäntä.

AGMAn hallituksessa Outi edustaa omaa vuonna 2001 perustamaansa tuotantoyhtiötä Pystymetsä Oy:tä. Elokuvatuotantojen lisäksi Outi toimii myös sparraajana ja konsulttina liittyen käsikirjoittamiseen, leikkaukseen ja tuotantosuunnitteluun. Uransa aikana Outi onkin ehtinytkin tehdä paljon:

“Olen tuottanut pitkiä elokuvia, lyhäreitä, mediataidetta, dokumentteja, kokeellisia elokuvia ja lasten elokuvia. Tällä hetkellä kiinnostaa ensisijaisesti dokumentaariset av-teokset!”, Outi summaa.


Välittäjätoiminta on av-alalla keskeisessä roolissa

Välittäminen toteutuu av-tuotannoissa jo tehtäessä työ- ja ostosopimuksia tekijänoikeuksia omaavien tekijöiden kanssa. Välittäminen konkretisoituu siis jo sovittaessa oikeuksien hyödyntämisestä kolmansille osapuolille; jakelijoille, levittäjille, joskus myös levy- tai kustannusyhtiöille. Välittäjätoiminnan rooli onkin av-alalla suuri:

“Jokainen elokuvatuotantoyhtiö, ja sen omistaja, on välittäjä. Elokuva on tehty yleisölle. Jotta elokuvaa voidaan esittää yleisölle, se edellyttää lisensiointeja, jotka elokuvan tuottaja on solminut tekijöiden ja elokuvan jakelijoiden kesken. Elokuvalla voi olla lukuisia lisensiointeja. Tekijöiden kanssa tehtävät sopimukset oikeuksista on yksi esimerkki lisensioinnista. Toinen on elokuvan esittäjien ja jakelijoiden kanssa tehtävät sopimukset. Lisensioinnit voivat olla kotimaisia ja kansainvälisiä.”

Tekijöiden työn tulosten välittäminen on merkittävää niin tekijöille kuin tuotantoyhtiöille.

“Lisensoinnit ovat tärkeitä tekijöille ja tuotantoyhtiöille. Sitä kautta teokset pääsevät esille. Elokuva markkinoi tekijän osaamista ja myös mitä kaikkea yhtiö osaa. Tietenkin lisensioinnilla pyritään tekemään myös taloudellista tulosta tekijöille, tuotantoyhtiöille ja jakelijoille.”

Myös alan kasvunäkymat ovat olleet Outin mielessä viime aikoina:

“Osa elokuvatuotantoyhtiöistä voi hyvin, mutta lukuisat pienet yhtiöt kamppailevat tietynlaisessa pullonkaulassa. Tarvitaan lisää resursseja kehitystyöhön ja myös päästäkseen maailmalle. Mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä vähemmän sillä on resursseja kehittää omaa välittäjätyötään ja siihen tarvittavaa osaamista. Kansainvälisen välittäjätoiminnan ja -sopimusten ymmärtäminen vaatisi jatkuvaa opettelua. Välittäjäosaamisen kehittäminen on toimialan kehittämisen kannalta tuiki tärkeää osaamista.”

Yhdessä olemme enemmän

Outi liittyi AGMAan juuri siksi että oma työ perustuu niin merkittävästi lisensointiin.

”Elokuva on heviluokan lisensointia. Yhtäkään elokuvaa ei tehdä ilman oikeuksien lisensoimista eteenpäin ja tekijänoikeuksiin liittyviä sopimuksia.”

AGMAn vahvuuksina Outi pitää energisyyttä sekä sitä, että hallintoa on maltillinen määrä, jolloin voimavarat menevät itse toimintaan.

“Ihailen AGMAn ketteryyttä ja uskon että AGMA pystyy jatkossakin reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin, näkemään alan muutoksia ja tarpeita, tukemaan luovia aloja ymmärtämään “bisneskieltä” ja myös kehittämään luovan alan infrastruktuuria.”

Outi kuvailee AGMAa myös kotipesäksi:

“Olen aloittanut alalla 1990-luvulla kun maailma oli vielä hyvin toisenlainen. AGMAsta saan ajantasaista tietoa, työkaluja ja on hienoa olla mukana kollektiivissa. Uskon kollektiiviin ja kollektiivin voimaan – yhdessä olemme enemmän. Sitä AGMA tuo minulle! AGMA on kotipesä.”


Comments


bottom of page