AGMAn vuosikokous 2021

AGMAn vuosikokous järjestetään keskiviikkona 26.5.2021 klo 9:00 alkaen.

Pandemiatilanteesta johtuen kokous järjestetään etäyhteydellä. Kokouksen järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin jäsenistölle lähetettävässä kokouskutsussa.


Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle yhdistyksen sääntöjen mukaan kuuluvat asiat:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

  • todetaan kokouksen laillisuus

  • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

  • hyväksytään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä tilikaudelta

  • vahvistetaan edellisen kauden tilinpäätös

  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit antavat aihetta

  • käsitellään asiat, jotka on jätetty hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokouskutsu lähetetään viimeistään viikkoa ennen kokouspäivämäärää.Kolme henkilöä pöydän ääressä, heistä näkyy vain kädet. Pöydällä kalentereita ja kahvikuppeja.