top of page

”Tiedolla, tapaamisilla, sisällöillä” – AGMAn uusi puheenjohtajisto


AGMAn hallituksen puheenjohtajisto, Heini Merkkiniemi, Jaana Ekman, Eero Tenhola.

AGMAn uusi hallituskokoonpano aloitti työnsä vuoden vaihteessa ja samalla myös puheenjohtajiston kokoonpano uudistui. Puheenjohtajaksi valittiin tammikuun kokouksessa M&M Viihdepalvelun toimitusjohtaja Eero Tenhola, ja varapuheenjohtajiksi Central Line Entertainmentin toimitusjohtaja Jaana Ekman sekä Heini Merkkiniemi Pertin Valinnasta ja New Beat Oy:sta.

Kaikki kolme toteavat, että välittäjien merkitys luovilla aloilla on kasvussa, ja toiminta on tulossa yhä näkyvämmäksi myös itsensä ulkopuolelle ja päättäjille. Toimialojen ja toimialajärjestöjen välistä yhteistyötä voisi kuitenkin vielä lisätä, jotta toiminnasta saadaan vieläkin näkyvämpää. Myös välittäjien osaamista olisi tärkeää nostaa esiin koko luovan talouden hyödyksi. ”Välittäjätoiminnassa on liiketoiminnan osaamista, ja sitä tietoa pitäisi hyödyntää enemmän,” Jaana toteaa.

”Dialogi yritysten välillä on pääomaa”

AGMAn toiminnan monialaisuus on puheenjohtajille tärkeää, ja se on myös houkutellut heidät alun perin liittymään mukaan.

”AGMA kattaa monta eri luovaa alaa ja on kiinnostavaa nähdä, miten muut agentit ja managerit toimivat, halusin löytää jotain uutta. Hain uusia henkilöitä, liiketoimintamalleja, toimintatapoja. Pidän sitä edelleen AGMAn vahvuutena, jota haluaisin tuoda enemmän esiin,” Jaana sanoo. Oman aktiivisuuden rooli on kuitenkin yhdistystoiminnassa suuri. Eero kiteyttää hyödyt: ”Jos voit itse antaa jotain, saat myös takaisin. Palasten ei tarvitse olla isoja, vanhemmalta toimijalta voi saada vaikka kuinka pieniä murusia, joista rakentaa merkityksellisen ratkaisun.”

Oman kuplan ulkopuolelle astuminen on tärkeää AGMAn toiminnalle myös jatkossa. Jäsenistön asemaa ja yhteistyötä edistetäänkin puheenjohtajiston mielestä parhaiten tiedolla, tapaamisilla ja sisällöillä. ”Välittäjät muodostavat tärkeän, mutta usein näkymättömän tukirakenteen luovien alojen toimijoille. Arvoketjun eri toimijoiden ja osaamisen näkyväksi tekeminen on luovilla aloilla nyt erityisen merkityksellistä,” Heini tiivistää.


Koko AGMAn hallituksen kokoonpanon löydät täältä: AGMAn hallitus 2023.

Comments


bottom of page