top of page

4.1 Välittäjän ja edustettavan välinen sopimus


Agenttiopas.

Sopimukset ovat yksi välittäjän keskeisimmistä työvälineistä. Sopimuksia tehdään sekä välittäjän ja edustettavan, että edustettavan ja asiakkaan välillä. Edustettavan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa välittäjä toimii tavallisesti neuvottelijana.


Sopimuksen päätehtävä on määritellä sopimusosapuolten yhteistyön henki ja käytännön malli. AGMA on julkaissut välittäjätoiminnan yleiset sopimusehdot, joissa nämä asiat on pyritty kuvaamaan myös yhteistyön kohdelajeittain (tuotteen/palvelun/oikeuksien välittäminen). Nämä ehdot koskevat nimenomaan välittäjän ja edustettavan yhteistyötä, mutta välittäjä voi käsitellä myös asiakas- ja kumppanisopimuksiakin.


Välittäjän ja edustettavan välinen sopimus


Välittäjän ja edustettavan velvollisuutena on varmistaa, että yhteistyöstä on asianmukaisesti sovittu. Mitä strategisempi sopimus on liiketoiminnan näkökulmasta, sen tärkeämpää on laatia riittävän laaja kirjallinen sopimus, joka molempien osapuolten on hyvä tarkistuttaa omalla lakiasiantuntijallaan ennen allekirjoitusta.


Mitä paremmin sopimus on tehty, sen paremmin se toimii. On myös hyvä tarkentaa tai muuttaa sopimusta myöhemmin, kun yhteistyössä tai osapuolten omassa toiminnassa tapahtuu muutoksia. Sopimuksen uudistaminen täytyy myös tehdä yhteisesti, avoimesti keskustellen.


Esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleva, eksklusiivinen myyntisopimus vaikkapa tietyssä maanosassa on molempia osapuolia siinä määrin sitova, että on molempien etu varmistaa yhteistyöstä neuvoteltaessa, että toinen osapuoli on ymmärtänyt yksityiskohtaisesti, mistä sovitaan.


Comments


bottom of page