top of page

2.6 Välittäjätoimijan tehtävät: Asiakkuuksien hallinta


Agenttiopas.

Agentti vastaa asiakkuuksista ja saa usein myös myyntipalkkionsa kaikista saman asiakkaan kanssa toteutettavista kaupoista. Asiakkaan kanssa keskustelu ja toiveiden kuuntelu sekä ratkaisujen tarjoaminen ovat agentin työn keskeisiä elementtejä, joiden pohjalta rakennetaan kestävää liiketoimintaa – niin edustettavan kuin agentin itsensäkin.


Asiakkuus ei näy pelkästään myyntitilanteessa, vaan jatkuu koko yhteistyön kaaren ajan. Agentin on hyvä varmistaa, että myyntivaiheen ja sopimuksen hyväksymisen jälkeen asiakas saa kaupan toteutuksen vaiheessa sitä, mitä on sitoutunut ostamaan. Agentin rooli kaupan laadun varmistajan on sitä suurempi, mitä laajempia neuvotteluja on käyty ja erilaisia ratkaisuehdotuksia asiakkaalle on tarjottu. Agentti onkin usein konseptoinut tekijän puolesta kaupan eri osia, ja on itse näin myös vastuussa siitä, että asiakkaalle toimitetaan se mitä sopimuksella myytiin.


Jälkihoito ja jatkomyynti ovat myös keskeisiä välittäjätoiminnan vaiheita. Olemassa olevan asiakkaan pitäminen asiakkaana on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin uusien hankkiminen, jos siihen on tuotteiden tai tuotannon puolesta edellytyksiä. Tässä kohtaa asiakkaan palautteen käsittely ja toiveisiin vastaaminen on tärkeää ja lankeaa ensimmäisenä agentin työpöydälle.


留言


bottom of page