top of page

2.5 Välittäjätoimijan tehtävät: PR, brändäys ja markkinointi


Agenttiopas.

Usein manageri hoitaa tekijän pr:ää eli tiedottaa sidosryhmille kuten esimerkiksi medialle ja yhteistyökumppaneille tekijän toimista ja hoitaa jatkokeskusteluja tahojen kanssa. Manageri voi lähettää esimerkiksi mediatiedotteita tulevista lanseerauksista tai tapahtumista sekä edustaa toimialan tapahtumissa tekijää.

Markkinointi voidaan laskea toisaalta osaksi pr-tehtäviä, osaksi myynnin prosessia, ja se voi olla esimerkiksi suoramarkkinointia, somestrategian mukaisia toimenpiteitä, asiakastapaamisia tapahtumissa ja messuilla.


Näitä taktisia tehtäviä laajempi kokonaisuus on tekijän liiketoiminnan, henkilöbrändin tai tuotteiden/palveluiden brändäys markkinoilla. Brändin kehittäminen on ensisijaisesti tekijän itsensä vastuulla, mutta välittäjällä voi olla siinä merkittävä rooli, sillä esimerkiksi agentti saattaa olla taho, joka saa ovet halutuille markkina-alueille auki. Tällöin agentin asiantuntemuksesta riippuu, miten osuvasti ja näkyvästi brändi asemoituu uudella alueella ja tavoittaa oikeat asiakkaat.


Comments


bottom of page