top of page

2.4 Välittäjätoimijan tehtävät: Tuotekehitys ja tuotanto


Agenttiopas.

Pääsääntöisesti luova tekijä vastaa tuotekehityksestä ja tuotannosta sekä logistiikastakin itse. Erityisesti fyysisiä tuotteita, fyysisiä tila- tai muita ratkaisuja (esimerkiksi interiöörit, elämykset) tai valmiita palvelu- tai sisältökonsepteja (esitys, palveluprosessi) välitettäessä tämä onkin luontevaa. Välittäjä tuo tuotekehityksen tueksi tärkeää tietoa asiakkaiden ja markkinoiden tahoilta, joko suorina toiveina tai palautteina tai liittyen markkinoilla vallitseviin trendeihin. Agentti kerää osana myyntityötään kaikkea tietoa, joka tuo näkymiä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin; manageri on taas verkostojensa kautta syvemmällä siinä, mitä alan muiden tekijöiden keskuudessa juuri nyt tapahtuu ja miten asiakkaat siihen vastaavat.

On kuitenkin tilanteita, joissa tuotekehitysyhteistyötä välittäjän ja tekijän kesken kannattaa harkita. Asiakasyhteyksissä voi neuvotteluvaiheessa syntyä uusia ideoita, joita voidaan lähteä yhdessä työstämään. Jokin tuotanto voi olla niin laaja tai uudella alueella, että sen hallinnointi vaatii välittäjän työpanosta enemmän kuin normaalisti. Välittäjä voi kehittää alkuperäisen konseptin itse, jolloin myös välittäjälle muodostuu tekijänoikeus tuotokseen, ja luova tekijä osallistuu vasta tuotekehityksen myöhemmässä vaiheessa työhön. Tällaisissa tilanteissa on hyvä sopia yhteisesti, miten vastuut, velvollisuudet ja työn tuotto jaetaan, mikäli se poikkeaa aiemmin sovitusta. Yhteistyösopimukseen voi toki lisätä jo yhteistyön alussa kappaleen yhteiskehitellyistä tuotteista, palveluista ja/tai sisällöistä ja osapuolten osuuksista, vastuista ja velvollisuuksista.


Comments


bottom of page