top of page

1.2 Välittäjätoimijoiden tuottama hyöty edustettavalleen


Agenttiopas.

Välittäjätoimijan ja päämiehen välinen hedelmällinen ja kannattava yhteistyö perustuu luottamukseen. Yhteistyö vaatii avointa keskustelua ja selkeitä pelisääntöjä, jotka on yhteisesti laadittu ja molemminpuolisesti ymmärretty. Välittäjätoimija hoitaa ulkoistettuna osaajana tietyt päämiehen liiketoimintaan liittyvät toimenpiteet ja vapauttaa näin päämiehensä keskittymään ydintehtäviinsä. Agentti hoitaa pääasiassa myynnin toteutusta jatkuvana toimintona, manageri taas edustettavansa käytännön arjen toimintaa pois lukien myynti. Kuraattori ja tuottaja taas toimivat tekijäportfolionsa kanssa projektikohtaisemmin.

Välittäjätoiminnan keskeisin lisäarvo sekä päämiehelle että maksavalle asiakkaalle on ammattimaisen toiminnan sekä neuvottelu- ja/tai myyntiprosessin toteuttaminen. Agentti ja manageri varmistavat osaltaan tuotteen, palvelun tai sisällön laadun kaupan toteutuksen yhteydessä. Välittäjä seuraa ja tarvittaessa ohjaa toimeksiannon prosessia, ja auttaa ehkäisemään ja ratkaisemaan mahdollisia ongelmakohtia yhteistyössä.

Agentti on edustettavalleen tärkeä kanava asiakas- ja markkinatietoon ja voi siten tuoda huomattavan määrän tietoa ja osaamista toiminnan kasvuun, tuotekehitykseen ja innovointiprosesseihin. Välittäjä toimii usein päämiehensä liiketoiminnan kehittämisen tukena ja on siksi oleellinen lenkki asiakkaiden ja muiden kumppanien sekä luovan työn tekijän välillä.

Välittäjän työ perustuu voimakkaasti verkostoihin, ja he toimivat usein kansainvälisillä markkinoilla. Monet agentit ja managerit ovatkin erikoistuneet toimialansa lisäksi tiettyihin maantieteellisiin markkinoihin ja hyödyntävät kansainvälisiä kollegaverkostoja. Agentuurit muodostavatkin usein kansainvälisen, niin sanotun master-agentti – aliagentti -verkoston, jossa jokainen agentti on oman markkina-alueensa asiantuntija ja vastuutoimija. Näin toimiessa esimerkiksi suomalaista luovaa tekijää voi edustaa osalla markkinoista kotimainen agentti, ja osalla markkinoista aluekohtaiset aliagentit.

Välittäjätoimijan tuottama hyöty edustettavan asiakkaalle

  • Laadun varmistus

  • Asiakastarpeen ja sen täyttämisen seuranta

  • Markkinan tunteminen ja kartoitus

  • Tekijöiden etsiminen

  • Ratkaisujen tarjoaminen

  • Ammattimainen neuvotteluprosessien ja sopimuskäytäntöjen tuntemus

  • Alan käytäntöjen ja verkostojen tuntemus

  • Brändäyksen ja markkinoinnin tuki


Comments


bottom of page