top of page

Lukijalle: miksi Agenttiopas?


Agenttiopas.

Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja välittäjätoimijoille on syntynyt tarpeesta kuvata välittäjien eli esimerkiksi agenttien, managerien ja kuraattorien toimintamalleja ja niiden monimuotoisuutta. Suomessa välittäjätoiminta on toistaiseksi ollut suhteellisen pientä, joskin tietyillä toimialoilla välittäjien osaaminen ja rooli on jo arkipäivää ja yhteistoiminnan sopimisen edellytys.


Luovien alojen toiminta Suomessa on pitkään keskittynyt kotimaisiin asiakkuuksiin, kumppanuuksiin ja markkinoihin. Luovat toimialat ovat olleet pieniä ja itsenäisiä kokonaisuuksia, joissa kaikki tuntevat toisensa, ja erityisesti kulttuuri- ja taidealat ovat perinteisesti olleet vahvasti julkisen sektorin tukemia. Tämä on aiemmin luonut kotimaan liiketoimintamaisemassa tilanteen, jossa ei ole erityisesti vaadittu kansainvälisen liiketoiminnan tai myynnin taitoja, koska ekosysteemi on kantanut jäsentensä toimeentuloa muutenkin. Toimialat ovat myös olleet hyvin eriytyneitä, ja muun muassa tukipalveluiden, koulutuksen ja muiden rakenteiden erillisyys on nostanut kynnystä monialaiselle yhteistyölle.


Kansainvälistymisen kehittyessä välittäjätoiminnan merkitys on jatkuvasti kasvanut, ja tulee edelleen kasvamaan. Erityisesti 1990-luvulta alkaen luovien alojen liiketoiminnan kasvu on tapahtunut merkittäviltä osin kansainvälisillä markkinoilla. Teknologinen kehitys on luonut sekä uusia mahdollisuuksia että uusia toimialoja, ja tehnyt globaalisti toimimisesta ja laajemmasta yhteistyöstä helpompaa.


Kansainvälisillä markkinoilla toimiessa neuvotteluosaamisen asiantuntija on usein keskeisessä asemassa, kun tehdään kauppoja tai sovitaan asioista. Luovan työn tekijällä on vahva substanssiosaaminen omasta alastaan, muttei aina kokemusta talouden ja kaupan aloilta. Tässä kohtaa avuksi tulevat välittäjät, erityisesti agentit myynnin ja managerit arjen hallinnan kumppaneina. Nämä välittäjät auttavat luovan työn tekijää – artistia, taiteilijaa, luovaa ryhmää tai yritystä – toteuttamaan ja vahvistamaan elinkeinoaan ja liiketoimintaansa.


Tämä käsikirja kuvaa kaupallisia tapoja tehdä liiketoimintaa luovien alojen välittäjäorganisaationa. Välittäjätoimijoiksi voivat itseään kutsua myös muun muassa toimialajärjestöt tai muut tukiorganisaatiot, mutta tällöin toimintamalli ja tehtävät ovat välittäjäliiketoiminnasta poikkeavia, enimmäkseen yleishyödyllisiä toimintoja.


Oppaan lukujen 1-4 tekstit: Kati Uusi-Rauva

Tekstien editointi: Outi Tiainen ja Jane Kärnä

Kuvat: Jane Kärnäbottom of page