top of page

Licensing International: Vihdoin Pohjoismaissa ja Baltiassa!


Licensing International, johtava maailmanlaajuinen lisensoinnin toimialajärjestö, avaa edustuksen Pohjoismaihin ja Baltiaan yhteistyössä AGMAn eli Luovan talouden agentit ja managerit ry:n kanssa. Nyt perustettava Licensing International Nordics tulee osaksi Licensing Internationalin maailmanlaajuista verkostoa, johon kuuluvat New Yorkin pääkonttorin lisäksi edustukset Iso-Britanniassa, Saksassa, Australiassa, Ranskassa, Kiinassa, Japanissa, Intiassa, Venäjällä, Brasiliassa ja Italiassa.

Licensing International Nordics logo

Licensing International Nordics kattaa kahdeksan maata: Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan. Licensing Internationalin vuosittaisen mittauksen mukaan lisensoinnin vähittäismyynnin arvo näissä maissa oli vuonna 2018 yhteensä $4,8 miljardia, mikä tekee Pohjois-Euroopasta merkittävän markkina-alueen.

Licensing International Nordicsia johtavat AGMAn johtaja Kati Uusi-Rauva, sekä AGMAn hallituksen puheenjohtaja Heikki Laaninen, joka toimii lisenssiagentuuri Ferlyn lisenssijohtajana. Licensing International Nordicsin puitteissa AGMA tarjoaa muiden paikallisten toimijoiden kanssa tarjoamaan tapahtumia, koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia, sekä tietoa markkina-alueesta ja liiketoimintamahdollisuuksista lisensoinnin alalla.

“Olen iloinen voidessamme tarjota pohjoismaisille toimijoille jäsenyyttämme, verkostojamme sekä osaamistamme ja tietopohjaamme”, sanoo Maura Regan, Licensing Internationalin johtaja. “Pohjoismaat ja Baltiat ovat vilkas luovien alojen ja osaajien yhteisö, josta on syntynyt vahvoja brändejä jo pitkään. Siksi on hienoa voida tarjota maailmalaajuisia verkostojamme näiden yritysten käyttöön”, iloitsee Regan.

“Brändilisensointi liiketoimintamallina on noussut yritysten kiinnostuksen kohteeksi laajemmin viime vuosina. Erityisesti viihteen, sisältötuotannon ja designin ja visuaalisten alojen kohdalla tämä on ollut selvästi nähtävissä. AGMA on kehittänyt brändien lisensointimahdollisuuksia ja osaamista jo useita vuosia toteuttamalla seminaareja, vientimatkoja ja valmennuksia. Tämän vuoksi on kunnia ja ennen kaikkea innostavaa voida toisaalta esitellä pohjoismaisia ja Baltian maiden brändejä kansainvälisesti ja tuottaa tietoa markkina-alueestamme, mutta myös tarjota yrityksillemme kontakteja ja näkemystä muista markkina-alueista. Tämä yhteistyö Licensing Internationalin kanssa on kaikkia osapuolia hyödyttävä avaus, ja toivomme että tätä kautta myös pohjoismainen lisenssiyhteisö tiivistyy ja kehittyy”, sanoo AGMAn johtaja Kati Uusi-Rauva.

Licensing Internationalista

Licensing International – aiemmin LIMA – on lisensoinnin johtava maailmanlaajuinen toimialajärjestö. Licensing Internationalin tavoitteena on edistää lisensoinnin kasvua ja laajentumista ympäri maailman, lisätä lisensointialan toimijoiden ammattitaitoa ja lisätä tietoisuutta lisensoinnin hyödyistä yleisesti liiketoiminnalle. Licensing International on perustettu vuonna 1985, ja sen jäsenyritykset yli 40 maassa hyötyvät monista jäseneduista, kuten koulutuksista ja tilaisuuksista verkostoitua kansainvälisesti.


bottom of page