top of page

Brunilan työryhmän raportti ehdottaa luovien alojen kärkihanketta


Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi

Ministerit Grahn-Laasonen, Rehn ja Mattila asettivat viime vuoden lopussa Anne Brunilan vetämän Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän. Sen tuli tehdä esityksiä luoviin aloihin liittyvän elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiseksi, luoviin aloihin liittyvien rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi sekä luovien alojen ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi. Työryhmän toimeksianto on tässä liitteenä.

Raportti on luovutettu opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle, ja lähetetty ministeri Lintilälle ja Mattilalle, tänään keskiviikkona klo 15. Hallitus käsittelee 24.-25.4. pidettävään puolivälin riiheen menevät elinkeinopolitiikan asiat strategiaistunnossaan heti pääsiäisen jälkeen 18.4. Hallitus päättää puolivälin riihessä mihin asioihin se panostaa toimikautensa kahden viimeisen vuoden aikana.


bottom of page