top of page

Välittäjätoiminnan rooli digitalisoituvassa maailmassa – tunnelmia Hei, me välitetään -seminaarista

Toukokuun lopulla AGMAn Hei, me välitetään! -seminaari päästiin järjestämään ensimmäistä kertaa livenä, Musiikkitalon Alalämpiössä. Seminaari kokosi yleisöön välittäjätoimijoita eri luovilta aloilta sekä muita välittäjätoiminnasta kiinnostuneita.


Seminaarin ohjelma koostui aamukahvien lomassa tapahtuneiden kuulumisten vaihtamisen lisäksi keynote-puheenvuorosta sekä paneelikeskustelusta. Esittelemme kahdessa erillisessä blogitekstissä keynoten ja paneelikeskustelun keskeisimpiä ajatuksia.

Inkeri Borgman pitämässä keynote-puheenvuoroa.
Kuva: Kalle Kataila

Voiko teknologia korvata välittäjän?

Inkeri Borgmanin pitämän keynoten aiheena oli välittäjätoiminnan rooli digitalisoituvassa maailmassa. Borgman korosti puheenvuorossaan muun muassa sitä, että välittäjätoimijoiden on oltava tietoisia siitä mitä maailmassa tapahtuu, millaisia muutoksia on käynnissä, huomata mahdollisuudet ja olla mukana kehityksessä.


Toimintaympäristön muutos digitalisaation myötä voi aiheuttaa pelkoa ja huolta; saattaako teknologia jopa korvata välittäjän? Borgman korosti, että välittäjätoimijoiden onkin tärkeä hahmottaa mikä on se osaaminen, jota välittäjällä on, johon teknologia ei pysty.


Kehityskulusta huolimatta, Borgmanin mukaan teknologian käyttöönoton ei koskaan pidä olla itseisarvo, mutta sitä on tärkeää hyödyntää niin, että välittäjät voivat tehdä työnsä entistä paremmin ja teknologian avulla tuottaa lisäarvoa edustettavilleen. Tämä lisäarvo on tärkeä osata myös sanoittaa edustettaville. Muutos voi olla myös mahdollisuus.


“Kokeilkaa, kehittäkää, vaikuttakaa”

Inkeri Borgman kannusti osallistujia kokeilemaan, kehittämään ja vaikuttamaan. Kehittäminen ja muutos vaatii hänen mukaansa kokeilemista. On kokeiltava ja testailtava mikä toimii pitkäjänteisesti. Borgman kehotti välittäjätoimijoita kehittämään alaa yhdessä, jakamaan tietoa, kokeilemaan uutta ja jakamaan muille kokemuksia näistä kokeiluista. On tärkeää etteivät välittäjätoimijat anna muiden määritellä maailmaa puolestaan, vaan osallistuvat sen määrittelyyn itsekin.


Yleisöä Hei, me välitetään! -seminaarissa Musiikkitalon Alalämpiössä.
Kuva: Kalle Kataila

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Taideyliopiston ja Aalto-yliopiston esihautomo-ohjelmien Creative Demo Day:n kanssa, jossa ohjelmiin osallistuneet pitchasivat liiketoimintaideoitaan. Yhteistyöllä kumpaankin tapahtumaan saatiin kiinnostunutta yleisöä aiempaa laajemmin.ความคิดเห็น


bottom of page