top of page

Luovien alojen välittäjätoimijat avaamassa uusia mahdollisuuksia

Luovilla aloilla agenttien, managerien, kuraattorien ja tuottajien eli niin kutsuttujen välittäjätoimijoiden rooli on kasvanut ja kirkastunut entisestään koronavuoden 2020 aikana. Välittäjätoimijat ovat etsineet päämiehilleen ja asiakkailleen uusia mahdollisuuksia muuttuneessa talous- ja vuorovaikutustilanteessa, ja tehneet pitkiä päiviä pitääkseen luovien alojen tekijät edelleen toimintakykyisinä. Välittäjän keskeinen tehtävä onkin ennakoida muutoksia toimintaympäristössä päämiehensä tukena. AGMAn tapahtumavuoden avannut Hei, me välitetään! -seminaari luotasi välittäjän erilaisia tehtäviä puolen päivän ajan perjantaina 29.1.2021.


”Välittäjätoimijan, oli hän sitten agentti, manageri tai muu nimikkeeltään, tehtävä on välittää luovaa työtä ja sen tuotoksia asiakkaalle. Välittäjän asiantuntemus on toisaalta tekijän tuntemuksessa, toisaalta ympäristön ja asiakkaan toiminnan ja lainalaisuuksien tuntemuksessa. Välittäminen sanan kaikissa merkityksissä tapahtuu ihmiseltä ihmiselle”, sanoo tapahtuman avannut puhuja Krista Mikkola, yksi Suomen kokeneimmista galleristeista ja kuraattoreista, joka on välittänyt eri taiteenalojen tekijöitä asiakkaille usealla vuosikymmenellä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. ”Jokaisella maalla on omat rakenteensa ja tapansa, ja ne on välittäjän tunnettava, jotta hän voi välittää onnistuneesti. Joskus on hyvä tehdä yhteistyötä kollegan kanssa, joka tuntee paikalliset olosuhteet paremmin. Toisaalta luovan tekijän kyky ja mahdollisuudet on myös tunnistettava ammattimaisesti.”


Vakiintuneimpia välittäjätoiminnan aloja Suomessa on musiikki. Joissakin maissa musiikin välittäjiä, agentteja ja managereita, on ollut kentällä jo noin sata vuotta, Suomessakin ainakin 40 vuotta. Music Managers Forum Finlandin puheenjohtaja ja Fullsteam Managementin toimitusjohtaja Virpi Immonen kuvasi kenttää: ”Välittäjätoiminta on meillä selkeässä kasvussa ja sen merkitys mahdollistajana tunnistetaan yhä paremmin, etenkin kansainvälisessä liiketoiminnassa. Haasteenamme on edelleen roolien tuntemattomuus.” Suomen yrityspalvelurakenteissa ja julkisella sektorilla välittäjätoiminta on viime vuosina nähty yhtenä varteenotettavana kehittämisen kohteena: ”Tämän osaamisjoukon toimijat ovat pääsääntöisesti pieniä tai mikroyrityksiä, jopa yksinyrittäjiä, ja tämä on ollut haasteena julkisen yritysrahoituksen saannin kannalta. Toisaalta nämä pienet yritykset ovat kykeneviä tekemään myös nopeita muutoksia kun bisnes vaatii, tämän on osoittanut kulunut vuosikin kaikkine haasteineen”, kertoo Immonen.


Päivän kolmannessa puheenvuorossa agentti, AGMAn hallituksen varajäsen Arto Kunnola KOOK Managementista avasi sitä, millaisin odotuksin asiakkaat tulevat välittäjätoimijan kanssa neuvottelupöytään, ja millaisilla osa-alueilla on osattava tarvittaessa opastaa sekä asiakasta että päämiestä. ”Maailma muuttuu niin kovassa vauhdissa ja koko ajan tulee uusia innovaatioita, uusia markkinoita, uusia asiakastarpeita, uusia palveluita ja uusia toimijoita ja toimitaan entistä globaalimmin, mikä tuo valtavan mahdollisuuksien kirjon välittäjien toimintaan.” On syytä tavoitella siirtymistä ympäristön muutoksiin reagoimisesta niiden ennakointiin, jotta voi hallita välittäjätoiminnan riskejä paremmin.


Välittäjätoiminnan keskeinen piirre on luovan työn, tuotteiden ja palveluiden myynnin ja kehittämisen ammattimaistuminen, ja mm. näihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä pohdittiin seminaarin jälkimmäisellä puoliskolla alakohtaisissa ryhmäkeskusteluissa. Useat ajatukset jaettiin monen eri ryhmän kesken, ja keskeisimmiksi aiheiksi nousivatkin kaikkiaan päämiehistä ja heidän brändeistään välittäminen, ja pätevän työvoiman löytymisen ja sitä kautta kansainvälisen kasvun vaikeus.

Päämiesten työn jatkuvuus on myös välittäjän elinehto, ja välillä päämiehen tilanteesta on huolehdittava erityisen paljon, jotta kaikkien kolmen – päämiehen, välittäjän ja asiakkaan – toiminta voi jatkua. Välittämistä on siis voitava tehdä sanan kaikissa merkityksissä voidakseen menestyä.

Agentti- ja managerikoulutuksen puute on keskusteluttanut välittäjätoimijoita jo vuosien ajan, sillä välittäjäksi on vaikea lähteä ilman aiempaa, muuta kokemusta alasta, jolla aikoo välittäjätoiminnan aloittaa. Välittäjätoimijat ovat usein yksinyrittäjiä tai mikroyrityksiä, jolloin lisätyövoiman palkkaaminen on ylipäätään iso satsaus, ja sen tekee entistä vaikeammaksi valmiiksi pätevän työvoiman puute. Tämä kasvun vaikeus rajoittaa myös mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, kun työvoimaresurssia ei ole riittävästi toiminnan laajentamiseen.


Hei, me välitetään! oli lajissaan ensimmäinen luovien alojen välittäjätoimijoille tarjottu yhteinen foorumi. Tapahtumalle suunnitellaan jatkoa, joka mahdollistaisi yhä paremmin poikkialaisen ajatustenvaihdon sekä alakohtaisten ongelmakohtien ja onnistumisten tavoittamisen ja jakamisen tasaisin väliajoin.


Hei, me välitetään! järjestettiin yhteistyössä Music Managers Forum Finlandin kanssa.

Kolmivärisellä taustalla, jossa tummaa ja vaaleaa sinistä sekä kirkasta vihreää, teksti "Hei, me välitetään!"

Kommentit


bottom of page