top of page

Juristiopiskelijat parantavat tulevaisuudennäkymiään voimaannuttavilla Breikeillä

Koronasyksyn aikana Itä-Suomen yliopisto tarjoaa oikeustieteiden opiskelijoilleen luovien ammattilaisten ohjaamia Breikkejä. Opiskelijat aktivoituvat tekemään uudenlaisia, opintojen perinteisistä sisällöistä poikkeavia asioita sekä jakamaan elämyksensä ja tuotoksensa keskenään.


Moni opiskelija aloittaa tämän lukuvuoden etänä ja ilman mahdollisuutta tavanomaiseen vuorovaikutukseen. Poikkeusolot vaativat erityistä huolenpitoa heidän hyvinvoinnistaan, opintomotivaatiostaan ja yhteisöllisyydestään. Siksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tarjoaa yhteistyössä Breaks Finland Oy:n kanssa Breikkejä, joiden anti palvelee niin aloittavia kuin opinnoissaan pidemmällekin ehtineitä opiskelijoita.


"Meille on tärkeää tukea opiskelijoitamme niin, että he pääsevät käyntiin opinnoissa ja pystyvät etenemään toisiaan tukien. Pandemia ei tule olemaan ainoa yllättävä ja arkea mullistava asia heidän urallaan tai yksityiselämässään. Siksi annamme mielellämme heille henkisiä valmiuksia, joiden avulla pärjätä sekä nyt että tulevaisuudessa. Juristillakin rohkeus, luovuus ja vuorovaikutustaidot ovat valtteja työmarkkinoilla”, toteaa oikeustieteiden laitoksen opetuksesta vastaava varajohtaja Sampo Mielityinen.


Tunnin mittaiset Breikit muodostavat sarjan, jonka eri kerroilla luovat ammattilaiset, kuten näyttelijät, tanssijat, muusikot ja laulajat aktivoivat opiskelijoita. Taidealoille ominaiset harjoitukset auttavat heitä huomaamaan itsessään uusia puolia. Pääosassa ovat opiskelijat itse. He havahtuvat näkemään itsensä ja toisensa uudessa valossa. Näin heidän luovuutensa, rohkeutensa ja yhteisöllisyytensä kehittyvät.


“Pandemian keskellä on rohkaisevaa löytää Suomessa uudistumiskykyinen yliopisto, joka uskaltaa viedä juhlapuheet teoiksi. Opiskelijoiden voinnista ja pärjäämisestä on kyllä puhuttu paljon. Jokainen organisaatio tietää kuinka tärkeää on omista ihmisistä huolehtiminen. Kaikki eivät kuitenkaan osaa tai uskalla tarttua asiaan kunnolla. Erityisen ilahduttavaa on nähdä kuinka ala, jolla on pitkät, vakiintuneet perinteet ja tiukasti säännelty toiminta nyt toimii innovatiivisena edelläkävijänä varmistaakseen opiskelijoiden toimintakyvyn ja elämässä onnistumisen.” toteaa Breaks Finlandin toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen.


Breaks Finland kasvattaa toimintaansa. Tulorahoituksen lisäksi yrityksen kassaa vahvistavat keväällä saatu 140 000 euron sijoituskierros yksityissijoittajilta sekä syyskuun alussa Business Finlandin myöntämä Tempo-rahoitus.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen, puh. +358 50 333 5675, jaana@breaks.fi oikeustieteiden laitoksen varajohtaja Sampo Mielityinen, puh. +358 50 573 2067, sampo.mielityinen@uef.fi


Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto, joka kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä yhteiskunnan tarpeisiin. Se tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa. Yliopiston oikeustieteiden laitos on monipuolinen juridiikan ammattilaisten kouluttaja, jonka opetus perustuu kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuun tutkimukseen. Laitoksen opetuksessa painotetaan ongelmanratkaisu-, tiedonhallinta- ja argumentointitaitoja sekä työelämässä keskeisiä kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja. Laitoksen erityisiä vahvuusalueita ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus ja hyvinvointioikeus.


Breaks Finland Oy auttaa ihmisiä jaksamaan ja onnistumaan työssään ja opinnoissaan voimaannuttavien Breikkien avulla. Lisääntyvä rohkeus, luovuus ja yhteisöllisyys johtavat ihmisten voimaantumiseen niin, että he jaksavat ja onnistuvat työssään paremmin.

Breikit muodostavat viikkojen tai kuukausien ohjelmia, joiden aikana luovat ammattilaiset aktivoivat osallistujia monin erilaisin harjoituksin. Osallistuessaan rohkeasti toistensa nähden ja kuullen harjoituksiin, ihmiset oppivat murtamaan estojaan sekä näkemään itsensä ja toisensa uudessa valossa. Kun osallistujat oppivat rikkomaan rajojaan, he lisäävät myös henkistä joustavuuttaan. Organisaatiossa lisääntynyt henkinen joustavuus parantaa innovatiivisuutta, eli kykyä löytää ja kehittää uusia ajatus- ja toimintatapoja niin, että organisaatio pysyy kilpailukykyisenä. Samalla kehittyy myös resilienssi eli kyky käsitellä muutospaineita ja sopeutua niihin niin, että organisaatio pysyy toimintakykyisenä tiukankin paikan tullen.

bottom of page