top of page

4.4 Asiakas- ja kumppanisopimukset ja asiakkuuksien hoito


Agenttiopas.

Asiakas- ja kumppanisopimukset


Manageri ja agentti neuvottelevat edustettavan puolesta kaupallisia sopimuksia valmiiksi. Tämä vaatii sekä edustettavan tekijän että asiakkaan tai kumppanin hyvää tuntemusta.


Sopimuksia laatiessa on hyvä tiedostaa ja tarvittaessa tarkastuttaa asiantuntijalla, mitä erilaiset muotoilut tai sopimusmuodot mahdollistavat. Jos tehtävän työn käyttöaluetta halutaan selkeästi rajata, se on hyvä määrittää sopimuksessa mahdollisimman tarkasti. Sopimuksella on myös mahdollista rajata pois työn käyttötarkoituksia, -yhteyksiä tai -kanavia.Asiakkuuden hoito


Mikäli välittäjä ja tekijä ovat keskenään niin sopineet, välittäjätoimija vastaa asiakasyhteydenpidosta myös sinä aikana, kun asiakkaan kanssa ei ole sopimusta. Asiakasta on hyvä pitää tietoisena markkinoinnin ja viestinnän keinoin tekijän uusista tuotteista, lanseerauksista ja tapahtumista. Aika ajoin on välittäjän hyvä myös tarkistaa suorilla yhteydenotoilla asiakkaalta, olisiko tällä tarpeita liittyen edustettavan tekijän osaamiseen. Asiakkaan huomioiminen on tärkeää ja kuten jo aiemmin on todettu, olemassa olevan asiakkaan merkitys on korkea, sillä myyntityö tai kumppanuuden uudistaminen on tutun, palveluun tyytyväisen tahon kanssa huomattavasti helpompaa kuin täysin uuden asiakkaan vakuuttaminen.


Comentários


bottom of page