top of page

3.2 Luovan tekijän yhteistyö välittäjän kanssa


Agenttiopas.

Tekijä itse


On hyvä, että luova tekijä ymmärtää kaupallisen toiminnan tavoitteet ja osallistuu niiden määrittelyyn. Tekijän on hyvä pohtia alkuun, mitä toimia välittäjä voi itselleen ottaa ja mikä hänen merkityksensä tekijän liiketoiminnassa on. Tekijän täytyy osallistua aktiivisesti keskinäisen sopimuksen laadintaan, jotta molemmat osapuolet sitoutuvat yhteistyöhön riittävällä tavalla.


Tekijän tulee osata toimia sopimuksessa määritellyllä tavalla, jotta välittäjä ja myös maksava asiakas voi luottaa hänen kykyynsä toteuttaa tarjoamaansa tuotetta tai palvelua. Yhteistyöhön valmis edustettava ymmärtää siis kaupallisten sopimusten merkityksen ja kunnioittaa niitä.


Tekijä vastaa tuotteensa laadusta ja tekee parhaansa tarjotakseen sen, mitä on luvannut. Tekijä osoittaa näin arvostavansa maksavaa asiakasta. Tyytyväinen asiakas palaa todennäköisemmin kuin tyytymätön. Tämä edesauttaa myös työn välittämistä eli välittäjän toimintaa jatkossa.


Kansainvälisen viestinnän sekä digitaalisen brändäyksen perusvalmiudet ovat plussaa. Osapuolet voivat totta kai sopia, että välittäjä hoitaa tekijän puolesta kaikkea viestintää ja markkinointia. Joskus on kuitenkin suotavaa, että tekijä itse osallistuu esimerkiksi median tapaamisiin tai messutapahtumiin.


Tavoitteet


päämiehellä ja välittäjällä on yhteinen tavoite, toiminnan laajuuden ymmärrys ja halu edistää yhteisiä tavoitteita. Tavoitteet tulee määritellä yhteisissä keskusteluissa avoimesti ja mahdollisuuksia kartoittaen. Mikäli osapuolten tavoitteet muuttuvat tai yhteistyöhön tulee esimerkiksi uusia kumppaneita omine tavoitteineen, on niistä syytä käydä uusi keskustelu.


Tuotteet


Yksinkertaisuuden vuoksi tuotteen käsite pitää sisällään tässä fyysisen tuotteen, palvelun, bisnesidean, sisällön tai brändin.


Välittäjän on helppo ryhtyä yhteistyöhön, jos tekijällä on jo valmis tai muuten myytävissä oleva tuote, ja sen markkinapotentiaalia voi edes jossain määrin ennustaa.


Mikäli tuote on vielä kesken, voi yhteistyö sisältää yhteistä tuotekehitystä ja testausta, mikäli välittäjä tarjoaa sellaista palvelua ja on halukas kehitystyöhön. Esimerkiksi räätälöitävä palvelu voi vaatia asiakaskohtaista kehittämistä, jolloin välittäjän rooli voi lähennellä ajoittain projektipäällikkyyttä.


Myytävä tuote on syytä olla kuvattuna markkinointitarkoituksiin, ja viestintää voi kehittää edelleen asiakkaasta riippuen. Välittäjä ei voi tarjota asiakkaille sellaista päämiehen toteutusta tai tuotetta, jota tämä ei halua tai pysty toimittamaan, joten tuotteen mahdollisuuksista ja sovellusrajoituksista on hyvä käydä avoin keskustelu yhteistyön alkuvaiheessa.

Joskus on myynnin kannalta hyvä, että tekijä on valmis tekemään muutoksia asiakaspalautteen pohjalta jo valmiiseen tuotteeseen. Tällöin välittäjän ja tekijän on syytä käydä läpi muokkauksen reunaehdot, jotta välittäjä pystyy neuvottelemaan asiakkaan kanssa vaihtoehdoista.


Comments


bottom of page