top of page

2.3 Välittäjätoimijan tehtävät: Liiketoiminnan kehittäminen


Agenttiopas.

Sekä manageri että agentti voi osallistua luovan tekijän liiketoiminnan kehittämiseen sekä yhteistuotantoihin, joissa syntyy uuttaa liiketoimintaa. Manageri on selkeämmin päivittäisessä tekijän liiketoiminnassa mukana hallinnoiden esimerkiksi talousrutiineja ja sopimuksia, jolloin managerille syntyy myös näkemyksiä toiminnan kehittämisen ja tehostamisen suhteen. Manageri voi myös neuvotella tekijälle uusia yhteistyösopimuksia, joissa syntyy uutta liiketoimintaa ja ansaintalogiikoita.


Agentin roolin erityispiirre on asiantuntemus tietyllä toimialalla, tiettyjen kumppanien keskuudessa tai tietyllä markkina-alueella, joka voi olla joko maantieteellinen alue (territorio) tai esimerkiksi tietty kohderyhmä. Agentin tehtävä on pitkälti uusien mahdollisuuksien avaaminen markkinatuntemuksensa ja verkostonsa kautta, sekä toimiva ajoitus uusien tuotosten tuomisessa markkinoille.


Agentti on siis näin ennen kaikkea uusien liiketoimintamallien ja yhteistyöverkostojen asiantuntija ja usein puhtaasti myyntityössä. Hyvänä esimerkkinä tästä on kirjallisuusagentuuri, joka välittää kustantamoille käännösoikeuksia eli kirjallisen teoksen lisenssejä. Tulokset tässä työssä saattavat kuitenkin pitkällä aikavälillä johtaa myös edustettavan liiketoiminnan kehittämiseen olosuhteiden ohjaamana, mikäli uusien liiketoiminta-alueiden tuloksesta muodostuu merkittävä osuus tekijän ansioista. Tällöin agentti voi osallistua tekijän liiketoimintojen uudelleen organisoimiseen esimerkiksi neuvonantajan tyyppisessä roolissa. Agentti ei kuitenkaan tyypillisesti hallinnoi tekijän liiketoiminnan rutiinitehtäviä tai suoranaista tekijän toiminnan organisointia.


Comments


bottom of page