top of page

2.1 Välittäjätoimijan tehtävät: Myynti


Agenttiopas.

Myynti on erityisesti agentin päätehtävä. Agentti markkinoi, rakentaa potentiaalisten asiakkaiden listaa, neuvottelee ja laatii sopimuksia. Agentti voi osallistua tuotteen hinnoitteluun, mutta hintarakenteesta vastaa pääsääntöisesti edustettava, joka yleensä vastaa myös tuotannosta, logistiikasta ja niiden kustannuksista.


Tietyissä tapauksissa agentti voi allekirjoittaa eli hyväksyä kaupan ja sopimuksen allekirjoituksellaan, mikäli edustettavan kanssa näin on sovittu, mutta yleensä edustettava tekijä tekee sen itse.


Tekijän ja agentin tulee sopia keskinäisessä sopimuksessaan, mitä toimenpiteitä ”myynti” pitää sisällään, mitä myyntityöllä tavoitellaan, miten siitä raportoidaan ja miten sitä kehitetään. Myynti voi pitää sisällään esimerkiksi asiakkaiden tavoittelun, neuvottelut, sopimuksen valmistelun, hyväksymisen ja kaupan toteutuksen jälkeen jälkihoitotoimenpiteitä. Myynnin tehtävistä ja vastuista tulee sopia yhteistyösopimuksessa.


Myynnistä syntyvistä kustannuksista ja niiden jakamisesta tulee sopia kirjallisesti. Mikäli yllätyksiä myynnissä ilmenee esimerkiksi hinnoittelun tai myyntikulujen suhteen, tulee niistä tiedottaa toiselle osapuolelle ja pohtia yhdessä, miten muutoksiin reagoidaan. Asiakas voi haluta esimerkiksi alennusta tai muutoksia määriin, jolloin edustettavan tulee antaa uudet ohjeet välittäjälle, jos niistä ei ole etukäteen sovittu.


Comments


bottom of page