top of page

AGENTTI – LUOVAN OSAAJAN EDUSTAJA JA KUMPPANI


”Taiteilijan ei tarvitse olla liikemies, ja siksi meitä agentteja on olemassa”, sanoo Heikki Laaninen, 5th Wave Brandsin perustaja ja AGMAn hallituksen puheenjohtaja. Heikki on toiminut agenttina viimeiset 5 vuotta.

AGENTTI – LUOVAN OSAAJAN EDUSTAJA JA KUMPPANI

Sivistyssanakirjan määritelmä agentille on edustaja - sana, joka on mielestäni aina hyvin kuvannut sitä, mitä agentin työ konkreettisesti tarkoittaa. Minä olen agentti, minä edustan. Kun tämän pitää mielessä, niin joskus hyvin moniulotteisesta sanasta tulee jotain hyvin yksinkertaista. Agentti edustaa päämiestä. Missä? Kaikessa mistä on sovittu.

Edustaminen on päämiehen etujen valvomista, päämiehen ymmärtämistä, auttamista ja tukemista niissä asioissa, joiden takia päämies on päättänyt itselleen agentin nimetä. Agentti on usein, ja juurikin liiketoiminnankehityskumppani. Ideanikkari, joka luo liiketoimintaa sieltä, mistä päämies ei olisi osannut itse ajatellakaan. Tai vain kerennyt. Aika on meille kaikille aina kaikkein kallisarvoisin investointi ja pääoma. Hyvin usein päämiesten aika on paremmin käytetty heidän oman osaamisensa parissa, oli kyseessä sitten kuvittaja, valokuvaaja tai vaate -tai pelibrändiä kehittävä yritys. Kaikkea ei aina ehdi tai osaa tehdä yksin.

TULKKI JA MONIOSAAJA

Agentin työtä ei voi opiskella, sen voi vain oppia - tekemällä. Pitää osata asettua monen ihmisen kenkiin. Nähdä asiat myös pöydän toiselta puolelta. Agentti tuo päämiehelleen käyttöön verkostot, liiketoimintaosaamisen, sopimusosaamisen, ja ennen kaikkea ne uudet ajatukset siitä, miten päämiehen liiketoimintaa voisi kehittää. Agentti voi olla erikoistunut johonkin tiettyyn toimintamalliin: yksi vie brändejä kansainvälisille markkinoille, toinen pitää huolta siitä että päämiehellä on töitä ja toimeksiantoja, ja kolmas ideoi uutta ja innostavaa. Agentit ovat usein kameleontteja, moniosaajia joiden pitää pystyä toimimaan niin päämiesten kuin asiakkaidenkin kanssa. Tulkkaamaan sen mitä päämies osaa tai omistaa asiakkaalle niin, että siitä syntyy ymmärrettävä ja ostattava kokonaisuus josta asiakas on aidosta kiinnostunut ja innoissaan. Agentti on persoona, joka osaa tulla toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa - taiteilijoista liikemiehiin - ja tietää, millä kielellä heidän kanssaan kommunikoidaan.

LUOTTAMUKSEEN PERUSTUVA YHTEISTYÖ

Agentin työ ei ole helppoa ja agentti on harvoin se, jota ensimmäisenä kiitetään onnistuneesta yhteistyöstä. Mediassa ei useinkaan mainita agentteja, vaan se mitä päämiehet ja asiakkaat ovat yhdessä saaneet aikaan. Onnistuneen yhteistyön jälkeen päämiehet ja asiakkaat usein sanovat ääneen sen, mitä kukaan agentti ei koskaan halua kuulla, mutta kaikki agenttina toimineet ovat varmasti kuulleet useita kertoja uransa aikana: “Kyllähän me olisi osattu tämä itsekin tehdä.” Niin, mutta miksi ette tehneet? Yleensä koska se tärkein investointi, aika, on usein käytetty muualle. Koska joskus tarvitaan ulkopuolisia tahoja tuomaan uusia ideoita, verkostoja, ja osaamista.

Lopulta kyse on luottamuksesta. On uskallettava luottaa siihen, että agentti edustaa päämiestä oikein. Agentin etu on päämiehen etu. Agentti-päämies suhde on yhteistyötä. Agentti on lopulta juuri niin hyvä ja kiinnostunut päämiehestä, kun päämies on agentista ja siitä mitä hän tekee. Päämiehen rooli on tukea agenttia ja antaa hänelle kaikki tarvittava, jotta agentti voi toimia parhaalla mahdollisilla tavalla. Agentin palkkaamiseen on aina jokin syy. Kun tämä on molemmille selvillä, niin yhteistyö on aina onnistunut, lopputuloksesta riippumatta.

H2H EDELLYTTÄÄ AMMATTIMAISTA TOIMINTATAPAA

Agentit toimivat H2H -ympäristössä, human to human, ihmisten välissä. Agentin tärkein työkalu on kyky kommunikoida, niin hyviä kuin huonojakin uutisia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Hyvä agentti hoitaa työnsä huomaamattomasti, kuormittamatta päämiestä liikaa, mutta hän myös osaa pitää päämiehen tietoisena omista toimistaan. Agenttien eli välittäjätoimijoiden työ on usein keskeisessä roolissa varsinkin luovan tekemisen ja talouden kentällä, jossa toisaalta tekijät karsastavat myyntityötä ja toisaalta uudet liiketoimintamahdollisuudet usein vasta odottavat löytäjäänsä.

Terve välittäjätoimijaporras kertoo yleensä koko kentän laajuudesta ja kannattavuudesta. Välittäjätoimijat mahdollistavat sen, että erilaiset ihmiset voivat keskittyä erilaisiin asioihin eikä jokaisen tarvitse osata kaikkea. Taiteilijan ei tarvitse olla liikemies eikä liikemiehen taiteilija. Ei niin kauan kun on ihmisiä, jotka tuovat toisia ihmisiä yhteen. Siis meitä agentteja, jotka luovat uutta ja kunnioittavat vanhaa, sekä aidosti välittävät päämiehistä ja heidän eduistaan.

Helsingissä 22.2.2018

Heikki Laaninen

  • Heikki Laaninen on yksi 5th Wave Brands –agentuurin perustajista ja kokenut lisenssialan ammattilainen. Hän on ollut mukana viemässä ja lanseeraamassa monia suomalaisia brändejä kansainvälisille markkinoille, varsinkin Aasiaan. Laaninen toimii AGMA ry:n puheenjohtajana ja istuu mm. myös Suomi-Hong Kong kauppayhdistyksen hallituksessa.

  • AGMA Luovan talouden agentit ja managerit ry edustaa kaikkia luovia aloja 30 jäsenyrityksensä kautta. AGMA tarjoaa tietoa, tapahtumia ja valmennuksia luovien alojen agenteille, managereille ja heidän päämiehilleen sekä asiakkailleen. Lue lisää: www.agma.fi


bottom of page