top of page

AGMAn yleiset sopimusehdot päivitetty


Välittäjätoiminnan yleiset sopimusehdot, joiden ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 2010, on nyt päivitetty. "Kokemusta ja näkemystä välittäjätoiminnan kentältä on 2010-luvulla karttunut, ja sopimusehdot kaipasivat kipeästi päivitystä", kertoo AGMAn johtaja Kati Uusi-Rauva: "Yleiset ehdot kuvaavat välittäjätoimijan roolia päämies- ja asiakasyhteistyössä ja on siksi hyvä yleiskuvaus jäsentemme toiminnasta, mutta ne määrittelevät samalla jäsentemme sopimusten henkeä. Sopimusten yksityiskohtaisia ehtoja, termejä ja kieltä on uudessa versiossa selkiytetty ja erityisesti aineettomien oikeuksien sekä kansainväliseen edustamiseen ja myyntiin liittyviä yksityiskohtia lisätty tähän versioon."

AGMAn päämiessopimusmalli on päivitetty samassa yhteydessä ja se on jaossa AGMAn jäsenille. AGMA suosittelee yleisten sopimusehtojen liittämistä AGMAn mallin mukaan tehdyn päämiessopimuksen yhteyteen. Sekä yleiset sopimusehdot että sopimusmalli ovat toistaiseksi saatavilla suomeksi. Sopimusehdot ja mallin uudisti Lexia Helsinki.


bottom of page