top of page

Creative Finland ja AGMA yhteistyöhön


Tammikuussa 2015 käynnistetyllä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimalla Creative Finland -toiminnalla edistetään luovan talouden hyödyntämistä eri toimialoilla niiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Creative Finland -aktivointitoimilla kehitetään luovan talouden, aineettoman omaisuuden ja näiden talouskasvuvaikutusten tunnistettavuutta sekä lisätään tietoa aineettoman arvonluonnin merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle.

Toiminnan alkuvaiheessa tehostetaan viestintää ja tehdään tunnetuksi aineettoman arvonluonnin yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Creative Finland -verkostotoiminnalla luodaan yritys- ja kehittäjälähtöisesti osaamisyhteisöjä, joissa mahdollistetaan monialainen kohtaaminen ja tuetaan monialaista yrityskehitystä. Lisäksi jatketaan Aineettoman arvonluonnin toimenpideohjelman sekä pohjoismaisen elinkeinopoliittisen luovan talouden kärkihankkeen toimenpiteiden jalkauttamista sidosryhmiin.

Yhteydet kansallisiin ohjelmiin ja pilotteihin sekä luovan talouden kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin ovat olennainen osa toimintaa.

Toimimme valtakunnallisesti ja läheisessä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön luovan osaamisen hankkeiden kanssa.

Creative Finland -toimintaa toteutetaan hallinnollisessa yhteistyössä AGMA Luovan talouden agentit ja managerit ry:n kanssa.

Vastaan aktivointi- ja verkostotyöstä. Alla yhteystietoni (puhelinnumerossa ei muutoksia).

Iloisin yhteistyöterveisin ja oikein hyvää vuotta 2015 toivottaen,

Anu

Anu-Katriina Perttunen verkostojohtaja Creative Finland + 358 44 5345 285 anu-katriina.perttunen(at)creativefinland.fi

bottom of page