blogi

Creative Finland ja AGMA yhteistyöhön

Tammikuussa 2015 käynnistetyllä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimalla Creative Finland -toiminnalla edistetään luovan talouden hyödyntämistä eri toimialoilla niiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Creative Finland -aktivointitoimilla kehitetään luovan talouden, aineettoman omaisuuden ja näiden talouskasvuvaikutusten tunnistettavuutta sekä lisätään tietoa aineettoman arvonluonnin merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle. Toiminnan alkuvaiheessa tehostetaan viestintää ja tehdään tunnetuksi aineettoman arvonluonnin yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Creative Finland -verkostotoiminnalla luodaan yritys- ja kehittäjälähtöisesti osaamisyhteisöjä, joissa mahdollist

AGMA Association of Agents and Managers in Creative Industries | kaikukatu 4 a, 00530 Helsinki

| Mob +358 40 865 8738 | company ID 2355856-8 

The project office of Creative Finland

LicensingInternationalNordics - Master.p
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

AGMA © 2020